VỆ SINH CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

Posted on Tin tức 118 lượt xem

Nội dung chính

Lịch sử ngành Vệ Sinh Công Nghiệp ?

Ngành Vệ Sinh Công Nghiệp xuất hiện từ những năm đầu 80 của thế kỷ 20. Xuất phát từ USA, Canada, Đức, Ý, Pháp, Singapore và du nhập vào Việt Nam từ những năm 90. Bắt đầu bằng công việc vệ sinh hệ thống các nhà hàng, khách sạn, bến du thuyền phục vụ các tầng lớp giới thượng lưu thời bấy giờ. Qua hơn 20 năm hoàn thiện và phát triển, ngành Vệ Sinh Công Nghiệp Việt Nam đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình đối với môi trường và đời sống đi kèm với sự phát triển của xã hội.